Produktion

Det finns olika produktionsmetoder som används när ägg produceras. Metoderna indelas i grupper med hänsyn till inhysningen och numreras från 0 till 3 på den första siffran i äggets märkning.

0 - Ekologisk produktion

En höna i en ekologisk produktion får gå fritt och vara ute på bete under sommaren. Hon får alltid dagsljus och har större möjligheter att utföra sina naturliga beteenden såsom att krafsa, sprätta, beta gräs och picka mask. Det maximala antalet höns i stallet är 3000 höns per djuravdelning. Reglerna kräver också att varje höna ska ha lite mer utrymme jämfört med vad som krävs i andra slag av äggproduktion. Det finns även speciella krav för hur kycklingar och unghöns skall födas upp. Hönorna skall matas med ekologiskt godkänt foder (detta kan vara till exempel ekologiskt odlad spannmål) och får inte vara genmodifierade, dessutom måste fodret vara fritt från tillsatser av syntetiska aminosyror. Ekologisk äggproduktion lyder under särskilda krav när det gäller medicinering och karenstider efter medicinbehandling, ifall sådan har krävts. Utöver detta finns det även detaljerade regler för hur utrustning för vatten och utfodring ska vara utformade. Likaså finns bestämmelser över hur redena ska se ut och hur stor golvets ströade yta ska vara.

1 - Frigående utomhus

Dessa hönor får röra sig fritt utomhus året runt. Hönorna har tillgång till rastgård med väderskydd och stimuli, bland annat i form av hö som de får picka i sig. Dessutom får hönorna tillgång till värpreden och sittpinnar. Utrymmet på rastgården är generöst, cirka 4m²/höna. 

2 - Frigående inomhus
Dessa hönor får gå runt fritt i stallet som kan ha olika typer av inredning med olika antal våningsplan. Hönorna rör sig ofta i hela systemet på dagen men föredrar att söka sig högre upp när det är dags att sova. Det finns noga bestämmelser över hur många hönor man får ha per kvadratmeter. Man får dock ha fler hönor per kvadratyta i ett flervåningssystem eftersom hönorna då tillåts sprida ut sig mera i höjdled. I stallinredningen bör det finnas gott om reden för värpningen samt vattennipplar och foderkoppar. Hönorna skall dessutom ha tillgång till ströbad på golvet där de kan "sprätta och bada". Materialet på ströbadet utgörs oftast av sand, sågspån eller kutterspån. Fläktar och belysning, som gör miljön så bra som möjligt för djuren, krävs av alla stalltyper.

3 - Inredda burar
Hönorna kan fritt gå runt i den inredda buren och har tillgång till reden, ströytor och sittpinnar. EU har beslutat att från år 2012 införa regler som kräver att alla burhöns skall installeras i inredda burar. Detta betyder bl.a att hönorna skall ha tillgång till värprede, ströbad och sittpinnar.

Äggproduktion