Dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Närpes Äggpackeri samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. Närpes Äggpackeri följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Genom att använda Närpes Äggpackeris tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du tillåter också eventuella elektroniska utskick från Närpes Äggpackeri.

Vilken information samlas in

Närpes Äggpackeri samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Annan information som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Närpes Äggpackeri på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också sparas.

Vad används informationen till

En del information behövs för att upprätthålla kundförhållandet, sköta kontakt och leverera produkter. Annan information samlas in i syfte att användas för marknadsföring, försäljning och statistik.

Vem delas informationen med

Närpes Äggpackeri kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter.

Var behandlas informationen

All information som Närpes Äggpackeri samlar in behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparas informationen

Närpes Äggpackeri sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas informationen

Närpes Äggpackeri skyddar information genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information Närpes Äggpackeri behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan informationen istället begränsas så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.

Varför används cookies

Närpes Äggpackeri använder cookies för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt på webbplatsen. För att läsa mera, se vår cookiepolicy.

Kontakt

Har du fler frågor angående Närpes Äggpackeris dataskydd kan du kontakta VD Johnny Grandell per telefon 050 349 0279 eller email johnny.grandell@suneye.fi. Registeransvarig, Närpes Äggpackeri - Närpiön Munapakkaamo Ab Oy är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 1597881-0. Fysiskt kontor finns på Algotsvägen 14, 64230 Närpes, Finland.

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 21.05.2018