Äggpackeri

Välkommen till Finlands nordligaste äggpackeri

Närpes Äggpackeri Ab grundat år 2000 är det nordligaste packeriet i Finland. Företaget idkar även en kontinuerlig export. Närpes Äggpackeri har ett nära samarbete med Dava Foods och är en viktig samarbetspartner på den inhemska marknaden.

Närpes Äggpackeri har under 2015 erhållit certifikat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Äggproduktion

Suneyes äggproduktion sker i följande miljöer

Det finns olika produktionsmetoder som används när ägg produceras. Ekologisk produktion, frigående inomhus och inredda burar. Metoderna indelas i grupper med hänsyn till inhysningen och numreras från 0 till 3 på den första siffran i äggets märkning.

Närpes Äggpackeri

Kontakta oss


Ab Närpes Äggpackeri Oy
Algotsvägen 14, 64230 Närpes
Tel. 06 347 3550
Email: info@suneye.fi

Johnny Grandell, VD, Närpes Äggpackeri Ab
Tel. 050 349 0279
Email: johnny.grandell@suneye.fi